Ochrana osobních údajů

V rámci služeb Webevize zpracováváme osobní údaje, a to z pozice správce osobních údajů. K tomu nás opravňuje některý z důvodů:


 • plnění smlouvy - např. pokud si u nás objednáte digitální produkt, musíme vědět, kam ho máme doručit.
 • souhlas se zpracováním - např. pokud si registrujete email do newsletteru, považujeme projití dvoukrokového ověření za souhlas.
 • na základě oprávněného zájmu - např. měříme chování uživatelů na našem webu. V takovém případě dbáme na to, aby Vašich údajů vždy převažovala nad naším zájmem, proto na základě oprávněného zájmu sbíráme pouze anonymní nebo pseudonymizované údaje, které nespojujeme s konkrétním uživatelem.

V rámci služeb Webevize můžeme vystupovat také jako zpracovatel osobních údajů. V takovém případě se ochrana osobních údajů řídí smluvním vztahem, který máme uzavřen s firmou, která nás poptala (a v tomto vztahu vystupuje jako správce osobních údajů).

Jaké údaje zpracováváme?

 • identifikační a kontaktní údaje – např. jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon či fotografie.
 • údaje o vašich objednávkách
 • informace o chování na webu a nastavení vašeho prohlížeče. Tyto údaje jsou získávány za pomoci cookies umisťovaných měřicími kódy.

Kdy osobní údaje získáváme a co nás k tomu opravňuje?

Když přijdete k nám na web

Pokud přijdete na náš web, spustí se měření Google Analytics, které umístí cookie na váš počítač. Tato cookie obsahuje časovou značku vytvoření a náhodně vygenerované číslo, nebosahuje žádné osobní údaje. Měření Google Analytics je nastaveno tak, aby nezpracovávalo žádné osobní údaje, používaná IP adresa je anonymizována. Zpracování v tomto případě probíhá na základě oprávněného zájmu.


Zpracovatel: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany osobních údajů.

Když si námi rezervujete schůzku

Zpracováváme vaše osobní údaje, které vyplníte v rezervačním formuláři. Tyto údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy - musíme vám někam doručit výsledky.


Pokud rezervujete schůzku, přidáme vás automaticky do naší e-mailové databáze pro účely přímého marketingu - budeme vám posílat informace a nabídky, o kterých budeme přesvědčeni, že vás budou zajímat. Pokud emaily nebudete chtít dostávat, stačí kliknout na odhlašovací odkaz, který je v patičce každého e-mailu. Případně můžete proti zasílání vznést námitku - viz kapitola “Jaká jsou Vaše práva?”.


Podmínky ochrany emailové databáze jsou popsány v kapitole “Když si registrujete náš newsletter”.


Zpracovatel: Cogsworth International Pty Limited (ABN 86 621 155 995), Piper Alderman LawyersLevel 23, Governor Macquarie Tower One Farrer Place, Sydney NSW 2000 Austrálie; podmínky ochrany osobních údajů.

Když si rezervujete nebo objednáváte doménu;

Když poptáváte nebo objednáváte e-maily na doméně;

Když poptáváte nebo objednáváte aplikace na web;

Když poptáváte speciální služby

Zpracováváme vaše osobní údaje, které vyplníte v příslušném objednávkovém formuláři. Tyto údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy - musíme vám někam doručit výsledky.


Pokud rezervujete, poptáváte nebo objednáváte služby, přidáme vás automaticky do naší e-mailové databáze pro účely přímého marketingu - budeme vám posílat informace a nabídky, o kterých budeme přesvědčeni, že vás budou zajímat. Pokud emaily nebudete chtít dostávat, stačí kliknout na odhlašovací odkaz, který je v patičce každého e-mailu. Případně můžete proti zasílání vznést námitku - viz kapitola “Jaká jsou Vaše práva?”.


Podmínky ochrany emailové databáze jsou popsány v kapitole “Když si registrujete náš newsletter”.


Zpracovatel: Involve.me GmbH, (registrační číslo FN 461219p), Gußhausstraße 15/8, 1040 Vídeň, Rakousko; podmínky ochrany osobních údajů.

Když si registrujete náš newsletter

Pokud se zaregistrujete do našeho newsletteru, budeme Vám posílat informace a nabídky, o kterých budeme přesvědčeni, že Vás budou zajímat. Pokud emaily nebudete chtít dostávat, stačí kliknout na odhlašovací odkaz, který je v patičce každého e-mailu. Případně můžete proti zasílání vznést námitku - viz kapitola “Jaká jsou vaše práva?”.


Zpracovatel: Pro rozesílání newsletterů a dvoufázové ověření využíváme službu MailerLite, Incorporated, 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, Spojené státy americké; podmínky ochrany osobních údajů.

Když si od nás objednáte návrh webu

V takovém případě musíme zpracovávat vaše osobní údaje kvůli plnění smluvních povinností. Velmi pravděpodobně v rámci zakázky budeme vystupovat jako zpracovatel osobních údajů vašich zákazníků. Toto zpracování se bude řídit podmínkami, které budou stanoveny v rámci uzavřené smlouvy.

Jaká jsou vaše práva?

Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, kde je vezmeme, jakou dobu je uchováváme a kdo nám je pomáhá zpracovávat. To vše jsme se snažili podrobně popsat na této stránce. Pokud ale chcete vědět podrobnosti, kontaktujte nás - viz kapitola “Jak vaše práva uplatnit” na konci tohoto dokumentu. Zdarma pro vám zašleme první dokument o zpracovávaných údajích, další požadavky budou zpoplatněny.‍

Právo na opravu

Pokud se vaše osobní údaje změní, nebo pokud zpracováváme chybné údaje, kontaktujte nás - viz kapitola “Jak vaše práva uplatnit” na konci tohoto dokumentu. Vaše údaje opravíme.

Právo na výmaz

Máte právo chtít po nás, abychom vaše údaje vymazali, a to pokud:

 • zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, a vy tento souhlas odvoláte,
 • vznesete proti zpracování námitku, která je oprávněná,
 • údaje dále nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je získali,
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů není v souladu s platnými právními předpisy.

Upozorňujeme, že na základě uplatnění tohoto práva nemusíme smazat všechny osobní údaje, ale jen ty, kterých se toto právo dotýká - např. pokud nechcete dále dostávat náš newsletter, stále budeme uchovávat vaše přihlašovací údaje do Workspace Webevize (abyste se mohl přihlásit) i historii vašich objednávek (kvůli vedení účetnictví).

Pokud chcete uplatnit právo na výmaz, kontaktujte nás - viz kapitola “Jak vaše práva uplatnit” na konci tohoto dokumentu. O vymazání osobních údajů vás budeme informovat.

Právo na omezení zpracování

Toto právo je podobné právu na výmaz, na rozdíl od něj ale pozastavuje zpracování osobních údajů jen na omezenou dobu. Právo na omezení zpracování osobních údajů můžete uplatnit pokud:

 • ověřujeme správnost (resp. nesprávnost) vašich osobních údajů,
 • vaše osobní údaje již máme, nicméně důvod zpracování již pominul, vy však chcete, abychom údaje dále zpracovávali - např. očekáváte, že byste nám údaje museli zadávat znovu (třeba v rámci další objednávky) nebo pro výkon vašeho práva,
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů není v souladu s platnými právními předpisy,
 • vznesete námitku proti zpracovávání osobních údajů. Po dobu zkoumání oprávněnosti námitky máme povinnost zpracování omezit.

Pokud chcete Vaše údaje vymazat, kontaktujte nás - viz kapitola “Jak vaše práva uplatnit” na konci tohoto dokumentu. O omezení zpracování osobních údajů vás budeme informovat.

Právo na přenositelnost

Máte právo od nás získat všechny Vaše osobní údaje v běžně používaném strojově čitelném formátu. Pokud chcete uplatnit právo na přenositelnost, kontaktujte nás - viz kapitola “Jak vaše práva uplatnit” na konci tohoto dokumentu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Některé údaje můžeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu. Proti takovému zpracování můžete podat námitku. Tuto námitku přezkoumáme. Pokud nebudeme mít závažné důvody pro další zpracování, pak dále osobní údaje zpracovávat nebudeme.

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů není v souladu s platnou legislativou, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu pro osobních údajů.

Jak vaše práva uplatnit

Napište nám zprávu na email podpora@webevize.cz a popište, jaké právo chcete uplatnit.


Vaši žádost uplatníme co nejrychleji, nejvýše ale do 30 dnů. Ve výjimečných případech se doba může prodloužit až na 2 měsíce, v takovém případě vás ale budeme informovat.